Category: Sosyal Tabakalaşma

Sosyal Tabakalaşma, toplum içerisinde güç ve refahın bölünmesi ile bireyin konumu, toplumsal eşitsizlik ve sınıf kavramlarıyla ile ilgili konu, içerik ve makalelerin yer aldığı kategori.