Category: Sosyal Sorunlar

Sosyal Sorunlar; toplumsal problemlerin tanımlanıp, analiz edilerek toplumlar, uluslararası ilişkilerin incelenmesi ile ilgili konu, içerik ve makalelerin yer aldığı kategori.